Woorden en daden

Een suffragette in het heetst van de strijd in Londen, 1913. 

Beste lezer

 

Welkom op onze website Woorden en Daden. Hier kan je meer leren over de geschiedenis van het feminisme. De suffragettebeweging was namelijk heel belangrijk in de strijd naar meer vrouwenrechten. Tot vandaag de dag hebben we veel te danken aan de daden van deze moedige vrouwen. Suffragettes hebben via de kracht van het woord hun ideeëngoed kunnen verspreiden. Van 1907 tot 1912 was Votes for Women  de officiële krant van de suffragettebeweging WSPU. 

 

De Women's Social and Political Union (1903-1918) was een Engelse vrouwenrechtenvereniging, opgericht door Emmeline Pankhurst. Regelmatig waren ze betrokken in hevige demonstraties en niet zelden kwamen de leden ervan in aanvaring met de autoriteiten. Het motto van de beweging was: Deeds not words (Geen woorden maar daden). Deze website neemt zowel hun woorden als hun daden in ogenschouw.

 

Veel leesplezier gewenst!

 

Een voortgaande strijd... 

Het feminisme vandaag blijft streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen, want dit is nog steeds niet vanzelfsprekend. Een voorbeeld uit de actualiteit is de afschaffing in de VS van het historische arrest "Roe vs Wade", dat destijds oordeelde dat een abortuswet in Texas ongrondwettelijk was en in strijd met de privacy van de vrouw. Zo werd abortus voor alle vrouwen in de VS een recht. De afschaffing van dit arrest betekent dat Amerikaanse staten vanaf nu zelf kunnen kiezen hoe ze de abortuswetgeving opstellen. Het gevolg hiervan is dat verschillende staten ondertussen het recht op abortus hebben beperkt of afgeschaft. Zo wordt duidelijk dat ook nu het recht op zelfbeschikking voor vrouwen nog niet helemaal verworven is... 

 

 

 

Er worden dan ook regelmatig protestacties georganiseerd om tegen dergelijke beslissingen in te gaan, zoals de Women's March op 21 januari 2017. Dit was een wereldwijd protest tegen de standpunten van Donald Trump. Demonstranten noemden zijn beleid bedreigend voor de rechten van vrouwen. Het was het grootste eendaagse protest in de geschiedenis van de VS. Volgens de organisatoren was het doel om "op hun eerste ambtsdag een gedurfde boodschap te sturen naar onze nieuwe regering en naar de wereld dat vrouwenrechten mensenrechten zijn".

 

 

 

Het belang van stemmen uit het verleden 

The Women's Liberation Movement in 1970. 

Deze strijd is zoals gezegd al heel lang aan de gang. Het is door deze strijd dat meisjes naar school kunnen gaan, kunnen gaan stemmen, kunnen verder studeren enzovoort, maar kennen jullie de namen en de verhalen van deze dappere vrouwen? 

Waarschijnlijk niet, of toch slechts in beperkte mate.  Wel, op deze website kunnen jullie enkele personen en gebeurtenissen ontdekken die verbonden zijn aan de strijd om vrouwenrechten. Meer specifiek gaat het om poëzie en de daaraan gelinkte personen die we terugvinden in het magazine Votes for Women. Dergelijke magazines bevatten namelijk heel wat informatie over de figuren van de vrouwenbeweging in Engeland en Ierland, maar worden vaak over het hoofd gezien. Jammer, want zo krijgen deze spilfiguren en deze gedichten geen plekje in ons collectief geheugen. In wat volgt zullen we proberen deze blinde vlek op te vullen, en ook jij kan ons helpen!

Poëzie was een medium in de strijd om vrouwenrechten. Je vindt er verwijzingen via metaforen naar vroegere rolmodellen, historische gebeurtenissen en moeilijke persoonlijke ervaringen. Hieronder vind je enkele voorbeelden. Heb je zelf een hart voor literatuur en/of feminisme? Doe dan zelf een bijdrage via de pagina Help ons.