Welkom!

De blinde vlek in het literaire landschap

 

Welkom op de digitale variant van de tentoonstelling "Naar een dekoloniaal literatuurlandschap in België" die van 20 januari tot 28 februari 2023 plaatsvindt in de Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte van de UGent.

De tentoonstelling past binnen het vak 'Literatuur en Dekolonisatie' van de interuniversitaire master-na-master in de literatuurwetenschappen.  De Black Lives Matter-protesten die de Verenigde Staten overspoelden, waaiden ook over naar België en gaven een nieuwe impuls aan de dekolonisering van bestaande (machts)structuren en de representatie van 'zwarte' ervaringen binnen de literatuur. Ondanks de invloed van de Black-Lives-Matter-beweging is het toch belangrijk om te benadrukken dat er ook vóór de Amerikaanse protesten belangrijk pionierswerk werd verricht in België. Denk maar aan activisten zoals Dalilla Hermans, Tracy Bibo Tansia, Nozizwe Dube en Heleen Debeuckelaere. 

Evenals de professoren van het vak, Pieter Vermeulen en Stef Craps, zijn wij, de zes studenten van dit vak, allemaal wit. Vanuit de vaststelling dat er nog steeds een blinde vlek is binnen het literaire bedrijf en dat stemmen van kleur vaak onvoldoende ruimte krijgen, achten we het broodnodig om enkele van die stemmen uit te lichten. We beseffen erg goed dat het risico's inhoudt om ons als witte studenten met een dergelijke taak in te laten. Maar wie ter plaatse blijft trappelen en zich in de zijlijn verstopt, verkrampt uiteindelijk. 

 

 

In deze tentoonstelling belichten we een waaier aan Belgische dekoloniale stemmen uit diverse literaire genres. Door jullie met die stemmen in contact te brengen, hopen we om de dialoog opnieuw aan te wakkeren en nieuwe stappen te zetten naar een dekoloniaal literatuurlandschap in België. Ga via het pijltje naar de volgende pagina, of ontdek meteen de verschillende genres door op de tegeltjes te klikken. 

 

 

 

Door Ellen Pierseaux, Lander Kesteloot, Jonathan Hoebeke, Cato Rooryck, Vittorio Govahian en Noor Dedene. 

 

Bij de keuze van de tentoongestelde objecten is voor zover mogelijk en noodzakelijk geprobeerd de erop rustende auteursrechten te achterhalen en te honoreren. Wie desondanks auteursrechtelijke aanspraken meent te kunnen maken en zich op enigerlei wijze benadeeld voelt, wordt verzocht contact op te nemen met prof. dr. Stef Craps (stef.craps@ugent.be) en prof. dr. Pieter Vermeulen (pieter.vermeulen@kuleuven.be)