De omgeving, betekenis en functie van historische plaatsen en gebouwen zijn voortdurend in beweging. De actuele debatten over hun behoud en beheer in een meerstemmige samenleving leren ons meer over de relatie van de samenleving met haar verleden.