Data

Tijdens het TIC-Collaborative project werd een collectie aangelegd van gedigitaliseerde congresverslagen. De collectie is integraal doorzoekbaar via Shared Canvas (UGent). De Belgische en Nederlandse bezoekers en hun affiliaties werden vervolgens in een databank op genomen, ‘powered by nodegoat’. Nodegoat is een collaboratief platform dat ook toelaat de data visueel te exploreren. Wie zelf in de data wil duiken kan dat via de sociale netwerken onderaan deze pagina of via deze link. De visualisaties in de virtuele tenoonstelling werden gecreëerd met Tableau en zijn ook via die weg consulteerbaar.


Alle data en metadata die tot stand kwam tijdens het project is gearchiveerd in de dataverse-instantie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en werd ook gepubliceerd als Linked Open Data. Een uitgebreide inhoudelijke en technische uiteenzetting over de manier waarop het de projectteam de data geselecteerd en verrijkt heeft kan geconsulteerd worden in een artikel gepubliceerd in The Journal of Open Humanities Data (JOHD): 

Verbruggen, C., Deroo, F., Blomme, H., D’haeninck, T., Thiry, A., van Diem, L., Vandersmissen, J., Mestdagh, E., Billiet, B., Wolff, J., Chambers, S., De Potter, P. D., Carlier, J., Van Praet, C., Leonards, C., & Randeraad, N. (2022). Social Reform International Congresses and Organizations (1846–1914): From Sources to Data. Journal of Open Humanities Data, 8: 13, pp. 1–13. DOI: https://doi.org/10.5334/johd.69

Nodegoat-visualisaties