Prent socialistische volksvertegenwoordigers, 1894